BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

Ông PHAN THANH LỘC

Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc

Hơn 30 năm làm về tư vấn chiến lược và quản lý chuỗi cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Bà LÊ THÚY HƯƠNG

Phó Chủ Tịch HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc

Hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý và đầu tư trong các mảng bất động sản, xây dựng, và pháp lý

Ông PHAN THANH KỲ

Thành viên HĐQT

Hơn 40 năm nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủy sản và quản lý vận tải biển

Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

Giám Đốc Pháp Lý

Hơn 20 năm làm trong lĩnh vực pháp lý và quản lý đầu tư bất động sản, dầu khí, và du lịch

Ông LÊ MINH TUẤN

Phó Tổng Giám Đốc

Hơn 25 năm quản lý và điều phối hoạt động sản xuất với kiến thức sâu rộng về kỹ thuật cơ điện và xây dựng 

BAN CỐ VẤN

Bà TRẦN THỊ HỒNG LINH

Trưởng Ban Cố Vấn

Chuyên gia có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghiên cứu & phát triển trong ngành công nghiệp thực phẩm với nhiều thành tựu nổi bật