CHUỖI LIÊN KẾT THÚC ĐẨY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN TỪ PHỤ PHẨM TÔM – HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG & THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

📢📢📢 Biến Đổi Khí Hậu có thể làm tăng thêm 122 triệu người nghèo đói (chủ yếu là nông dân) vào năm 2030. Biến đối khí hậu cũng làm đất đai bị nhiễm mặn và khô cằn. Bên cạnh đó, việc lạm dụng phân thuốc hóa học ⚠⚠⚠ đã làm cho hệ “sinh thái dinh dưỡng” lớp đất mặt bị tàn phá, làm đất đai vốn khô cằn lại càng trở nên cằn cỗi hơn.

🦐 Việt Nam Food (VNF) vừa phát triển “đứa con tinh thần” bên mảng cây trồng 🌱🌾🍌🥦, chuyên cung cấp nguồn dinh dưỡng dễ hấp thu và “vắc xin tự nhiên” giúp cây khỏe , tăng trưởng tốt và hỗ trợ cải tạo đất. Mặc dù là bộ phận non trẻ, tuy nhiên sau hơn một năm xây dựng, chúng tôi tự hào vì đã đạt được một số thành tựu khích lệ, đặc biệt là việc đưa sản phẩm ứng dụng thành công trên nhiều nhóm cây trồng và giảm tỷ lệ sử dụng phân bón vô cơ trong quy trình canh tác nông nghiệp.

🏛 Hội Làm Vườn Việt Nam (VACVINA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với hơn 1 triệu hội viên 👨🏿‍🤝‍👨🏿👨🏿‍🤝‍👨🏿👨🏿‍🤝‍👨🏿. Hội được thành lập với sứ mệnh chung tay kết hợp của nhiều bộ ngành nhằm xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; đồng thời góp phần xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp VAC (vườn – ao – chuồng) dựa trên nền tảng của phát triển khoa học công nghệ.

🏬 Green Biomix (GBM) là một trong những doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” của Tập đoàn Greenfeed/ Quang Dũng, chuyên cung cấp giải pháp nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với sứ mệnh thúc đẩy một nền nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường. GBM kết hợp giữa tự nhiên và khoa học, giúp tái định hình lại phương thức canh tác, trồng trọt cũng như chăn nuôi và xử lý các vấn đề liên quan tới nguồn nước 💧💧💧.

🎯 Với cùng tầm nhìn và sứ mệnh, VNF đã cùng VACVINA và GBM tiến hành ký kết hợp tác vào ngày 21 & 25/10/2023 với mong muốn đưa các giải pháp hữu cơ tiệm cận với bà con nông dân 👨‍🌾👩‍🌾, từ đó “Thúc đẩy sản xuất Nông nghiệp tuần hoàn từ phụ phẩm tôm 🦐 🦐 🦐 – Hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững và thân thiện môi trường.”