CHITIN

Chitin (C8H13O5N)nPolymer sinh học có trữ lượng nhiều thứ hai trên thế giới (chỉ sau Cellulose), và là thành phần cấu tạo lớp vỏ ngoài của các loài giáp xác và côn trùng.

Người ta ước tính rằng hơn 1 tỷ tấn chitin được sinh vật tổng hợp mỗi năm. Chitin có thể tự hình thành các cấu trúc rắn, chẳng hạn như vỏ tôm và cánh côn trùng, hoặc kết hợp với các thành phần khác để tạo ra các chất mạnh hơn

TÍNH NĂNG & ỨNG DỤNG

Chitin là một polysaccharide cứng và bán trong suốt, và chủ yếu được sử dụng để sản xuất các dẫn xuất có giá trị cao hơn bao gồm Chitosan và Glucosamine. Tuy nhiên, Chitin cũng có thể được sử dụng trực tiếp trong nông nghiệp như một loại phân bón tự nhiên để thúc đẩy sự phát triển của cây trồng.

GLUCOSAMINE

Bổ sung để cải thiện khớp xương và hình thành sụn

CHITOSAN

Dẫn xuất của Chitin, với tiềm năng ứng dụng đa dạng

NÔNG NGHIỆP

Cải thiện sự phát triển của cây trồng và kích thích vi sinh vật có lợi trong đất