GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP Việt Nam Food (VNF) là đơn vị chuyên xử lý sản phẩm đồng hành từ tôm bao gồm đầu & vỏ tôm (“shrimp co-products”), từ đó tạo ra các giá trị gia tăng phục vụ nhiều ngành công nông nghiệp khác nhau và đồng thời góp phần giảm thiểu gánh nặng môi trường.

Hiện VNF là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong mảng xử lý sản phẩm đồng hành từ tôm tại Việt Nam, thông qua giải pháp xử lý toàn diện và thân thiện với môi trường.

GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CỦA VNF

TẦM NHÌN

Chất thải hôm nay là tài nguyên của ngày mai

(Today’s wastage is tomorrow’s resources)

SỨ MỆNH

VNF ứng dụng định hướng xử lý ‘xanh’ và công nghệ sinh học, tăng thu hồi dưỡng chất & tạo ra nhiều giá trị đầu cuối hơn từ đầu vào là sản phẩm đồng hành tôm. Từ đó VNF có thể cung cấp các sản phẩm cao cấp, đột phá và bền vững cho thị trường.

GIÁ TRỊ (MÔ HÌNH 3P)

  • Cộng đồng (People): Nguồn dinh dưỡng an toàn, dễ tiếp cận, và bền vững cho xã hội
  • Trái đất (Planet): Các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc giảm lượng rác thải & nguồn tài nguyên tiêu thụ
  • Kinh tế (Profit): Cuộc cách mạng biến “phụ phẩm” của ngành tôm thành những sản phẩm có giá trị, chứng minh rằng phụ phẩm là tài sản giá trị chứ không phải là gánh nặng

MÔ HÌNH 3P CỦA VNF

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

GIÁ TRỊ TĂNG THÊM

vNguồn lực đầu vào(1)
vKhí thải nhà kính (1)

60-80%

Nước sạch

Hóa chất

60-80%

Chi phí xử lý nước thải

Khí CO2

vÔ nhiễm từ rác thải (landfill)

Lượng sản phẩm đồng hành từ tôm được VNF thu gom hằng năm thay vì bị thải bỏ trực tiếp ra môi trường và gây ô nhiễm

vHiệu quả sử dụng nguồn lực (2)
vGiá trị gia tăng (3)

>60%

Tài nguyên được thu hồi & tái sử dụng

>10 lần

Tạo thành phẩm có giá trị cao gấp nhiều lần

vNgành công nghiệp mới

Cách mạng hóa ngành công nghiệp chế biến sản phẩm đồng hành từ tôm, xác định và tạo ra giá trị từ những nguyên liệu bị bỏ đi

vGiải pháp dinh dưỡng

Cung cấp các sản phẩm giàu dinh dưỡng & dễ tiếp cận đến cộng đồng và các ngành công nghiệp trong nước và quốc tế

vPhát triển ngành tôm bền vững

Giải quyết “gánh nặng” của “phụ phẩm” ngành tôm, góp phần giúp ngành thủy sản phát triển bền vững & đóng góp những giá trị cao hơn cho xã hội

GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG

Chú thích:

(1) So với ngành sản xuất chitin truyền thống vốn dùng nhiều nước và hóa chất trong xử lý

(2) Tỷ suất tính theo % khối lượng ban đầu

(3) Giá trị gia tăng = Giá trị đầu ra/ Giá trị đầu vào