Blog

VNF Tham dự GMS 6

Trong hai ngày 30 và 31/3/2018, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác Phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ 10 (CLV 10). Đây là một trong những sự kiện đa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018 với sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu, 200 tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như gần 300 phóng viên các cơ quan báo chí.

Thủ Tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC phát biểu tại hội nghị GMS 6 ngày 30/3/2018
Các sản phẩm của VNF được trưng bày tại hội nghị tại khu vực sản phẩm tỉnh Cà Mau

Công ty Cổ phần Việt Nam Food (VNF) vinh dự đại diện cho doanh nghiệp có các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Cà Mau tham gia Hội nghị. Với chủ đề “Phát huy 25 năm hợp tác, xây dựng GMS hội nhập, bền vững và thịnh vượng”, Hội nghị là cơ hội để tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối khu vực, thúc đẩy thương mại, quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thông qua đó, VNF đã thành công khi quảng bá các sản phẩm của mình đến các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp trong khu vực đúng với mục tiêu hướng đến của GMS6.